Dekaljakten

RYTTARE

Produktinformation MIPS, EQ2

Skyddsmekanism

Skyddssystem i Back on Track EQ2 bygger på att ytterskalet kan glida mot ett lågfriktionsskikt. På så sätt absorberar denna glidning del av den energi som annars kan orsaka skador på hjärnan. MIPS Active Safety löses ut genom ett hårt islag och möjliggör glidning av ytterskal mot lågfriktionsskikt.

Om islaget varit så kraftig att MIPS Active Safety aktiverats ska du köpa en ny hjälm. Back on Track EQ2 är konstruerad för att absorbera en del av energin i islaget genom att skalet och/eller det stöt­upp­tagande stoppningsmaterialet delvis förstörs. Det kan hända att deforma­tio­nen inte syns för blotta ögat, så därför ska Back on Track EQ2 som utsatts för ett kraft­igt islag kasseras och bytas ut mot en ny.

Förmågan att skydda beror på omstän­digheterna kring olyckan; att bära en säker hjälm kan inte all­tid förhindra dödsfall eller invaliditet.

Användningsområde

Back on Track EQ2 är utformad och godkänd för ridning i alla olika discipliner. Oavsett om du ägnar dig åt hoppning, dressyr, distans, fälttävlan, islandshästridning, western eller promenadridning. Det finns många tillfällen att förebygga och minska skador på huvudet. Tänk på att använda Back on Track EQ2 även vid longering, töm­körning, löshoppning, handbetäckning, inridning av unghästar, lastning och annan skötsel eller häst­­hantering.

CE Testad och godkänd

Naturligtvis är Back on Track EQ2 god­känd enligt samma tester som andra ridhjälmar, EN 1384, 1996/A1:2001. CE. I dessa tester utsätts ridhjälmar för raka islag. Back on Track EQ2 är dessutom testad enligt den metod som bygger på hur de flesta fall från hästryggen ser ut; man faller och får ett snett slag mot huvudet. I en speciellt fram­tagen hjälmprovnings­rigg simuleras dessa sneda islag.

Godkänd av:

Utvecklad i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Insti­tutet, Stockholm.

Olycksstatistiken visar att de vanligaste olyckorna upp­­står genom sneda islag mot huvudet, resulterande i rotationsvåld mot hjärnan. Hjärnan är mer kän­slig mot sneda islag jämfört med raka islag. Trots detta testas hjälmar, i enlighet med lagkraven, genom att släppas vertikalt mot en horisontell yta. Detta ger en radiell kraft mot huvudet. Det är också därför hjäl­mar idag har en god skyddsförmåga mot raka islag medan skydd­et mot sneda islag inte är optimalt. MIPS AB har därför utvecklat MIPS-teknologin som väsent­li­gen ökar skyddet mot sneda islag.
MIPS-teknologin imiterar det säkerhetssystem som redan finns i människans huvud. När huvudet utsätts för ett snett islag kan hjärnan röra sig i cere­brospinal­vätskan, vilket minskar kraften som hjärnan utsätts för. Detta system har nu implementerats i hjäl­mar.
I en hjälm som innehåller MIPS-teknologin är inner- och ytterskal separerade av ett lågfriktionsskikt. När en hjälm innehållande MIPS-teknologin utsätts för ett snett islag kan ytterskalet glida mot skiktet. Experimentiella tester visar att denna glidning kan reducera kraften mot hjärnan med 40%.


 

med andr

anden

 
 
 

© Copyright 2009 Fredriksborgs ridsport | Sviestad Fredriksborg, 585 93 Linköping | Telefon: 013-15 29 75  logga in Antal besökare: 297765